logo

Đào tạo

Đào tạo

Như một phần trong công việc về nhiếp ảnh, tôi cũng dành một phần thời gian của mình cho các hoạt động cộng đồng. Tôi là người sáng lập của "Kỹ Thuật Nhiếp Ảnh" (Photography Tips & Tricks). Một dự án phi thương mại tôi xây dựng để chia sẻ kiến thức và kỹ thuật về nhiếp ảnh. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ít cho bạn nên bạn có thể tham khảo qua ở link bên dưới

Bên cạnh đó nếu bạn cần một sự định hướng chuyên sâu hơn và sự hướng dẫn trực tiếp. Bạn có thể tham khảo một số các hoạt động giảng dạy mà tôi đang thực hiện bên dưới. Bạn có thể đặt các buổi workshop cho nhóm của mình và tôi cũng sẽ thiết kế những chương trình riêng tùy theo nhu cầu của bạn. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết

Các hoạt động

Workshop theo chủ đề

Tôi thực hiện các buổi workshop công khai hoặc nội bộ. Chủ đề các buổi workshop nằm trong phạm trù chuyên môn của tôi bao gồm : quản lý màu sắc, kỹ thuật chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc, ảnh thương mại và các kĩ thuật xử lý ảnh kĩ thuật số

Workshop tour

Không đơn giản như một tour chụp ảnh thông thường nếu bạn cần một người đủ kinh nghiệm hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp trong quá trình chụp ảnh và sáng tác. Tôi sẽ hỗ trợ nhóm của bạn. Bạn có thể xem qua phòng tranh cá nhân của tôi để lấy tư liệu tham khảo

Giảng dạy nhiếp ảnh

Nếu bạn quan tâm tới việc bổ sung đầy đủ các kỹ năng nhiếp ảnh và xem nó như một công việc nghiêm túc. Tôi có thể thực hiện việc đào tạo và chia sẻ bạn các kinh nghiệm trong chuyên môn của tôi

Ảnh xử lý tham khảo

beforeafter
beforeafter
viTiếng Việt